Zwroty i reklamacje towarów w adamar.pl
 
 

Zwroty i reklamacje możecie Państwo zgłaszać poprzez wypełnienie formularza w naszej aplikacji dzięki, której będziecie Państwo na bieżąco informowani o statusie swojego zwrotu lub reklamacji.UWAGA

 

Opcja „Zwróć towar” przysługuje wyłącznie konsumentowi.

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy „na odległość” (lub „poza lokalem przedsiębiorstwa”) i związany z tym z obowiązek zwrotu zakupionego towaru przysługuje wyłącznie konsumentowi.

Jeżeli zakupili Państwo towar jako przedsiębiorca (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), przysługuje Państwu wyłącznie możliwość skorzystania z opcji „Zgłoś reklamację” – o decyzji w sprawie rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo poinformowani.

W razie skorzystania z opcji „Zwróć towar” przez osobę niebędącą konsumentem, zgłoszenie zostanie potraktowane jako zwykła reklamacja i w ten sposób rozpoznane.