Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży)
 
 

Prawo odstąpienia od umowy

Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub
2. w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować ADA-MAR Teresa Cecuła - Ewa Żurowska S.C. z siedzibą przy ul. Rynek 11, 25-303 Kielce, e-mail: info@adamar.pl, tel. +48 501 248 748 lub +48 501 248 748 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem, pocztą elektroniczną przy użyciu formularza kontaktowego lub przy użyciu formularza (aplikacji) „Zwroty i reklamacje” znajdującego się w stopce strony internetowej www.adamar.pl).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży rzeczy.
 
W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu rzeczy proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres ADA-MAR Teresa Cecuła - Ewa Żurowska S.C., ul. Rynek 11, 25-303 Kielce niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 
Formularz odstąpienia od umowy (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 


 
ADA-MAR Teresa Cecuła - Ewa Żurowska S.C.
ul. Rynek 11
25-303 Kielce
e-mail: info@adamar.pl
tel. +48 501 248 748, +48 501 248 748
 
Miejscowość, data:

..............................................................
Numer zamówienie internetowego/numer faktury:


..............................................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):


..............................................................

Adres konsumenta (-ów):


..............................................................
 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu


..............................................................

Data zawarcia umowy:


..............................................................
Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem rachunku bankowego numer (wypełnić wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody):

..............................................................

Podpis konsumenta:
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):


..............................................................